Sökresultat

Filtrer

Kategorier

Varumärken

Tags

Cookies och personuppgifter

Kakor/cookies och personuppgifter på Nautec.se

Nautec är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in när du använder vår webbplats. Det gäller också sådana personuppgifter som publiceras på webbplatsen, exempelvis bilder. Nautec AB ska därför se till att uppgifterna behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig dataskyddsreglering.
 
Nedanstående information behandlar även hanteringen av kalor/cookies. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Här får du information om hur kakor används på Nautecs webbplats.
 
 

1. Allmänt

1.1 Denna policy för behandling av personuppgifter beskriver hur nautec.se samlar in och behandlar information om dig som kund/användare.
 
1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss i samband med köp på nautec.se eller som vi samlar in i samband med din aktivitet på nautec.se.
 
1.3 Nautec AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.
 
1.4 Kakor (cookies)
Nautec.se använder "cookies", en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies får inte innehålla skadlig kod som virus.
 
Hur undviker du kakor?
Du kan göra inställningar i din dator om du inte vill acceptera kakor. Då nekar datorn automatiskt till lagring av kakor eller informerar varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade kakor. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
 
Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser och innehåll bli mindre relevanta för dig, och du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt eller att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, i vilket syfte och hur länge lagras de?

 
2.1 Information om dig och din användning av nautec.se
När du besöker nautec.se samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av nautec.se. Det kan handla om exempelvis vilken webbläsare du använder, vilka sidor du besöker, din IP-adress, geografiska plats etc.
 
Om du fyller i ett kontaktformulär för att kontakta oss samlar vi också in de angivna uppgifterna om namn, telefonnummer och e-postadress.
 
 
2.2 Syfte
Syftet är att optimera användarupplevelsen på nautec.se, samt bedriva riktad marknadsföring vilket även kan innefatta retargeting via t.ex. Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna se till vårt intresse av att förbättra nautec.se och visa dig relevanta erbjudanden, kampanjer etc.
 
 
2.3 Radering av personuppgifter
Informationen om dina rörelser på nautec.se lagras på obestämd tid i Google Analytics, varifrån den kan raderas på din begäran.
 
Informationen vi samlar in via kontaktformuläret kommer att raderas omedelbart efter att vi har svarat på förfrågan.
 
 
2.4 Information om dig vid köp på nautec.se
När du köper en produkt på nautec.se samlar vi in den information du som företagskund har lämnat under kundskapandet i vårt affärssystem. Detta inkluderar bland annat namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessutom samlar vi in information om beställningar (produkter, priser, tid etc.) samt information om IP-adressen från vilken beställningen gjordes. Orderinformationen överförs därefter till vårt affärssystem, där den bearbetas vidare mot slutleverans.
 
Om köpet görs som dropshipping samlas också information (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) för mottagaren av beställningen.
 
 
2.5 Syfte
Syftet med att samla in och lagra orderinformation är att kunna behandla och leverera de beställda produkterna, samt skicka ut korrekt orderbekräftelse baserat på köpet. Dessutom används dessa för eventuell felsökning, jämförelse med slutorder i affärssystem etc.
 
Vid köp samlas IP-adressen in i syfte att tillvarata vårt intresse av att kunna förhindra bedrägerier.
 
 
2.6 Radering av personuppgifter
Den insamlade orderinformationen raderas i allmänhet 5 år efter slutet av det kalenderår då du gjorde ditt köp. Anledningen till den långa lagringstiden är att vi använder dessa uppgifter för att sammanställa statistik, målmarknadsföring etc.
 
 
2.7 Information när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn och din e-postadress, som du själv har angett i registreringsformuläret.
 
 
2.8 Syfte
Syftet är att tillvarata vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig.
 
 
2.9 Radering av personuppgifter
Dina uppgifter lagras tills du återkallar ditt samtycke (avregistrerar dig från nyhetsbrevet), varefter dina uppgifter raderas.
 
 

3. Mottagare av personuppgifter

 
3.1 Information om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ordernummer och specifika leveransförfrågningar vidarebefordras till Consignor (programvara för bokning av frakt) för att leverera din beställning.
 
 
3.2 Information kan anförtros externa partners som behandlar informationen för vår räkning. Vi använder externa partners för t.ex. webbutveckling, hosting, skicka nyhetsbrev och riktad marknadsföring.
 
Dessa företag är personuppgiftsbiträden och behandlar enligt våra instruktioner och behandlar uppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att fullgöra avtalet med oss, och omfattas av sekretess kring dessa.
 
 

4. Dina rättigheter

4.1 Rätt till tillgång
Du har när som helst rätt att be oss om information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information det kan finnas, samt information om varifrån informationen kommer.
 
 
4.2 Rätten till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du blir medveten om några fel i de uppgifter vi har registrerat om dig uppmanas du att kontakta oss så att uppgifterna kan rättas.
 
Information som vi har samlat in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev har du möjlighet att ändra dig genom att kontakta oss.
 
4.3 Rätten till radering
I vissa fall har du rätt att få alla eller några av dina personuppgifter raderade av oss - till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (såsom att kunna hantera och leverera en beställning, skicka fakturor etc.) är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.
 
 
4.4 Rätten att begränsa behandlingen till lagring
I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast bestå av lagring. Detta gäller till exempel om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.
 
 
4.5 Rätten till dataportabilitet
I vissa fall har du rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig.
 
 
4.6 Rätten att göra invändningar
Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål - inklusive profilering som utförs för att rikta vår direktmarknadsföring.
 
 
4.7 Rätten att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss till en viss behandling av personuppgifter.
 
 
4.8 Rätt att klaga
Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den svenska polisen om vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan lämnas in via deras hemsida eller på telefon 114 14.
 
 

5. Säkerhet

 
5.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras, samt mot att de kommer till obehöriga personers kännedom eller missbrukas.
 
5.2 Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete och uppfylla våra juridiska skyldigheter har tillgång till dem.
 
 
 

6. Kontaktuppgifter

 
6.1 Nautec AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via nautec.se
 
6.2 Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller vill utöva en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta:
 
Nautec AB
Dockplatsen 12
211 19 Malmö
 
Tel. nr: +46 40 671 67 00
E-post: info@nautec.se